JEEP  -       -    .   MOTORS   Subaru   SUBARU

Daihatsu +100

 Wake 2014
600000
Wake 2014
 Mira e:S 2016
350000
Mira e:S 2016
 Terios Kid 1998
90000
Terios Kid 1998
-- Terios 2008
670000
Terios 2008--
 Atrai 2017
725000
Atrai 2017
 Boon Luminas 2009
485000
Boon Luminas 2009
-- Mira e:S 2014
405000
Mira e:S 2014--
 Terios Kid 2009
417000
Terios Kid 2009
 Move 2013
360000
Move 2013
+100 +200 +500 +1000
Atrai 1
Atrai
Be-Go 5
Be-Go
Boon 14
Boon
Cast 4
Cast
Charade 2
Charade
Esse 5
Esse
Hijet 14
Hijet
Max 1
Max
Mira 23
Mira
Mira e:S 17
Mira e:S
Move 34
Move
Pyzar 4
Pyzar
Rocky 1
Rocky
Tanto 5
Tanto
Terios 11
Terios
Terios Kid 36
Terios Kid
Thor 1
Thor
Wake 1
Wake
YRV 3
YRV
Daihatsu Cast, 2017
Activa 660 X
0.7 (52 ..), , , , 47 . , /
550000
Daihatsu Terios Kid, 2002
660 CL limited
0.7 (60 ..), , , 4WD, 139 .
200000
Daihatsu Mira, 2017
660 TX
0.7 (58 ..), , , , 105 . , /
345000
Daihatsu Mira e:S, 2016
660 X SA
0.7 (49 ..), , , , 100 . , /
350000
Daihatsu Move, 2011
0.7 (52 ..), , , , 117 .
328000
5
Daihatsu Terios Kid, 1999
660 Aero down
0.7 (64 ..), , , 4WD, 1 .
298000
12
Daihatsu Hijet, 2011
0.7 (53 ..), , 4WD, 115 .
299000
23
Daihatsu Tanto, 2012
0.7 (52 ..), , , , 84 .
338000
1
Daihatsu Hijet, 2015
0.7 (53 ..), , , 4WD, 73 . , /
479000
1
Daihatsu Boon, 2016
1.0 (69 ..), , , , 96 . , /
619000
1
Daihatsu Boon, 2012
1.0 (69 ..), , , , 85 .
420000
2
Daihatsu Terios Kid, 2001
0.7 (60 ..), , , 4WD, 150 .
215000
3
Daihatsu Wake, 2014
660 L 4WD
0.7 (52 ..), , , 4WD, 55 .
600000
4
Daihatsu Terios Kid, 2007
660 custom memorial edition 4WD
0.7 (64 ..), , , 4WD, 167 .
320000
6
Daihatsu Terios Kid, 2006
660 X
0.7 (64 ..), , , 4WD, 12 .
325000
10
Daihatsu Hijet, 2014
0.7 (53 ..), , 4WD, 48 .
375000
23
Daihatsu Move, 2013
660 Custom X Limited SA
0.7 (52 ..), , , , 89 . , /
395000
21
Daihatsu Terios Kid, 2010
660 custom L 4WD
0.7 (64 ..), , , 4WD, /
415000
21
Daihatsu Tanto Exe, 2013
660 X Limited
0.7 (52 ..), , , , 50 . , /
415000
21
Daihatsu Terios Kid, 1999
660 CL
0.7 (60 ..), , , 4WD, 190 .
225000
21
1
2
Daihatsu
7.8
Daihatsu
- 51.. - 58.. 8800-500-0936